Slutbrugervilkår

Brugen af dette website inkluderer brugen af servicen Conventus, som er en applikation ejet af Conventus A/S. Applikationen er beskyttet af ophavsret og brugen af applikationen er kun tilladt i forbindelse med benyttelse af dette website.

Data der indlægges i applikationen tilhører organisationen og den enkelte bruger accepterer ved accepten af disse vilkår at indestå for, at der ikke indlægges data på sitet, der krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder til fotos, tekster m.v., eller at der indlægges data i strid med persondatalovgivningen. Conventus A/S er ikke ansvarlig for tab af brugerens data eller i øvrigt for benyttelse af applikationen.

Ved brug af applikationen og indtastning af data giver brugeren udtrykkeligt samtykke til, at organisationen samt Conventus eller dennes driftsoperatør behandler sådanne persondata, som kan være omfattet af persondatalovens regler. Behandlingen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og oplysninger videregives ikke til uvedkommende tredjemand uden forudgående samtykke, med mindre der foreligger lovmæssige forpligtelser hertil eller retskendelse.

Oplysninger der indlægges i applikationen kan være tilgængelig for andre brugere af applikationen. Enhver brug – og dermed adgang til oplysninger – forudsætter login med brugernavn og password. Tildelte brugernavn og password er strengt personligt og må ikke videregives til tredjemand. Brugeren indestår for en hver benyttelse af applikationen med det tildelte brugernavn og adgangskode.

Om Conventus

Conventus er et administrativt værktøj for foreninger, kommuner, haller og fitnesscentre. Conventus samler de opgaver og den kommunikation, der er mellem foreninger, kommunale forvaltninger og idrætsfaciliteter. Conventus letter dermed opgaven for frivillige i foreningslivet og ansatte ved haller og kommuner.

Kontakt

Conventus A/S
Sinding Hovedgade 3
7400 Herning
Tlf. 7070 1308
CVR.: 32885675

Fjernsupport